Gyógyszer-Info

OGYEI logo hiv

Elérhetőség, nyitva tartás

terkep

Patika web


Ingyenes házhozszállítás

beteg idos

Zuglói Szociális Gondozó

zugo2

Látogatott oldalak...

Oldalletöltések száma: 2390986

voros vadgesztenye viragFélelem és biztonságérzet hiánya

Molyhos napvirág —> Bátorság, lelkierő

- Javasolt krízishelyzetekben, kétségbeesésben, pánikhelyzetekben. Segít megbirkózni félelmeinkkel (halálfélelem, az önuralom elvesztésétől való rettegés, stb.). Gyermekeknél a rémálmoktól való félelem ellen.

Vörös vadgesztenye —> Belső nyugalommal közelíteni embertársaink felé. Megszünteti a mások problémái miatti szorongást és rettegést.

- Javasolt azoknak, akik hajlamosak túlságosan beleélni magukat mások életébe, akik nem tudják megállni, hogy mások sorsa miatt aggódjanak, és akik gondolataikat és érzelmeiket másokra vetítik.

 

 • Sárga bohócvirág —> Bátorság, bizalom
  • Segít szembenézni a mindennapi élet kihívásaival és eseményeivel, szorongás és félelem nélkül. Hozzájárul a mindennapos félelmek legyőzéséhez, mint állatoktól, betegségtől, sötétségtől, más emberektől stb. Zárkózott, félénk vagy nagyon érzékeny egyéneknek.
 • Cseresznyeszilva —> Nyugalom, lelki béke
  • Segít felülemelkedni a rögeszmés félelmeken, az önuralomvesztés félelmén, megóv az eseményekkel sodródástól, melyben már nem uralkodik akaratán.
 • Rezgő nyár —> Bátorság, akarat
  • Bátorságot ad szembenézni az ismeretlennel. Hozzásegít az ismeretlen eredetű félelmek, a homályos, ok nélküli és megmagyarázhatatlan rettegés legyőzéséhez. Az okkult eredetű félelmek ellen.

A jelen iránti érdeklődés hiánya

 • Vadgesztenye rügye —> Figyelem
  • Azoknak, akik hanyagságból, figyelmetlenségből vagy közömbösség miatt nem képesek tanulni a múltbéli tapasztalatokból és mindig ugyanazokat a hibákat követik el. Azok számára, akik ismétlődően leragadnak azonos helyzetekben vagy magatartásformákban.
 • Jerikói lonc —> A jelenben élni
  • Segít abban, hogy éljünk „itt és most". A múltban élő, nosztalgikus egyéneknek. Emlékeikbe merülnek, gyakran visszavágynak a múltba és menekülnek a jelenből.
 • Erdei iszalag —> Jelenlét
  • Fejleszti a jelen iránti érdeklődést és serkenti a kreativitást. Azoknak, akik a jövőben élnek, képtelenek a mára koncentrálni, a holdon vagy a fellegekben járnak.
 • Gyepűrózsa —> Motiváció, életkedv
  • Az életben való aktív részvételre serkent. Az érdeklődés hiánya, a rezignáció, a lemondás vagy az elhagyatottság érzése ellen. Használható a teljesen passzív, reményvesztett embereknek.
 • Vadgesztenye —> Mentális tisztaság, szellemi nyugalom
  • Megnyugtatja az elmét, megkönnyíti az összpontosítást és elősegíti a kreatív és intuitív képességek kibontakoztatását. Megszünteti az elkalandozást és a rögeszméket, a visszatérő gondolatokat.
 • Mustár —> Derű, öröm
  • Segít legyőzni a látszólag ok nélküli, a jelen eseményeivel össze nem függő levertséget, melankóliát, szomorúságot.
 • Olajfa —> Regeneráció, vitalitás
  • Megnyugtatja a szellemet, erősíti a testet és visszaadja az életkedvet. Azoknak, akik túl sokat adtak ki önmagukból és kimerítették energiáikat (gondterheltség, kimerültség, megpróbáltatás).

Kétely és bizonytalanság

 • Európai sülzanót —> Remény, akaraterő
  • Segíti az előrejutást és a nehézségek legyőzését. Hasznos a rezignáltaknak, reményteleneknek, elkeseredetteknek, akik már egyáltalán nem bíznak abban, hogy jobbá tehetik a helyzetüket.
 • Gyertyán —> Vitalitás, élénkség
  • Az energiahiány következtében fellépő fáradtság, csüggedtség és érdektelenség ellenszere. Hasznos a látszólag indokolatlan kimerültség ellen, segít megbirkózni a mindennapi feladatokkal.
 • Ágas rozsnok —> Saját képeségeink felismerése
  • Segíti saját küldetésünk felismerését és kifejezését. Hasznos azoknak, akik nem tudják, hogy milyen irányba vezessék életüket, akik bizonytalanok ambícióik megfogalmazásában, vagy nem képesek azokat megvalósítani. Alkalmazható még az elégedetlenség és unottság leküzdésére.
 • Keserű tárnics —> Az életbe vetett hit, kitartás
  • Bátorságot és felelősségtudatot kölcsönöz az élet nehézségeinek leküzdéséhez. Segít a kétely, az elbizonytalanodás és a hitvesztés legyőzésében. Javasolt az indokolatlan melankóliára, szomorúságra, depresszióra hajlamos embereknek.
 • Kékgyökér —> Önbizalom, intuíció
  • Azoknak, akik kételkednek képességeikben, nem bíznak megérzéseikben, nincs akaraterejük vagy a meggyőződéseikért nincs elég bátorságuk kiállni.
 • Egynyári szikárka —> Határozottság, döntéshozatali képesség
  • A világos és határozott döntéshozatalhoz. Az ingatagoknak, akik nem tudnak döntést hozni és két megoldás közül választani.

Véleményekre és hatásokra való fokozott érzékenység

 • Közönséges párlófű —> Öröm, önmagunk elfogadása
  • Azok számára, akik mások elől elrejtik igazi érzelmeiket. A gondtalanság vagy a derű álarca mögé rejtik nehézségeiket, félelmeiket és belső szenvedéseiket.
 • Ezerjófű —> Határozottság, jellemszilárdság
  • Segít saját egyéniségünk kibontakoztatásában. Javasolt azoknak a félénk, passzív, engedelmes, alázatos egyéneknek, akik nem tudnak nemet mondani, és mindenáron szeretnének megfelelni.
 • Magyal —> Őszinte szeretet, megbocsátás
  • Elősegíti a szeretet kifejezését. Minden mélységesen negatív, a szeretettel ellentétes érzelemi megnyilvánulásra: harag, féltékenység, irigység, gyanakvás, bosszú stb.
 • Diófa —> Segítség a változásban, védelem
  • Segít megszabadulni a múlt kötelékeitől. Hasznos azoknak, akik az oltalom szükségét érzik a külső hatások ellen, főleg változásokkor és átmeneti időszakokban.

Magány

 • Csarab —> Odaadás, odafigyelés
  • Javasolt mindazoknak, akiket csak saját maguk és saját problémáik érdekelnek, és akik folyamatos figyelmet várnak el. Ezeket a gyakran bőbeszédű és követelőző embereket nem érdekli a környezetük, és nem figyelnek másokra.
 • Nebántsvirág —> Szelídség, türelem
  • Segít a türelmetlenség, ingerlékenység, feszültség és túlterheltség legyőzésében. Azoknak, akik mindig sietnek, nagyon tevékenyek, és nem tűrik a kényszert.
 • Békaliliom —> Szeretetre méltóság, alázat
  • A visszafogott, független, távolságtartó, nyugodt, büszke egyéneknek. Azoknak, akik szeretnek egyedül lenni, és felsőbbrendűnek érzik magukat. Fejleszti a mások iránti toleranciát, és segít a kapcsolatteremtésben.

Csüggedtség, depresszió

 • Szelídgesztenye —> Felszabadulás, átalakulás
  • Önmagunk felülmúlására. Segít az élet nagyon nehéz pillanatainak átvészelésében, a legnagyobb megpróbáltatások leküzdésében, ha már kitartásunk határához értünk. Segít megbirkózni a kétségbeeséssel, az üresség és elkeseredettség érzésével.
 • Kocsányos tölgy —> Határaink felismerése, elengedés
  • Segít annak felismerésében, hogy az élet nem csupán egy végeláthatatlan harc. Azoknak, akik mindig túl sokat akarnak vállalni, és makacsságukban gyakran a kimerülésig hajszolják magukat.
 • Ernyős madártej —> Béke, vígasz
  • Értékes harmonizáló. Sokk, bánat, rossz hír után enyhülést és megnyugvást hoz. Csökkenti a régi és friss megrázkódtatások mentális és érzelmi hatásait egyaránt.
 • Vörösfenyő —> Önbizalom
  • Azoknak, akik önbizalomhiány miatt félnek a kudarctól, a nevetségességtől.Fejleszti a kreativitást és a magabiztosságot. Elősegíti a döntéshozatalt, a cselekvőkészséget.
 • Érdeslevelű szil —> Erő, tökéletesség
  • A mértékletes felelősség érdekében. A tehetséges, felelősségteljes embereknek, akik feje felett pillanatnyilag összecsapnak a hullámok, és roskadoznak a feladatok súlya alatt. Az idealistáknak, és akik túlzásba viszik a tökéletességre való törekvést.
 • Erdei fenyő —> Megbánás, alázat
  • Akik mindig bűntudatot éreznek, és vádolják magukat, hogy többre is képesek lennének. Azoknak, akik mindent ellenőrizni szeretnének, és akiket nyomaszt a saját túlzott kötelességtudatuk és a felvállalt feladatok terhe.
 • Vadalma —> Megtisztulás
  • Azoknak, akik úgy érzik, hogy fertőzőzés vagy méreg hatása alá kerültek testi vagy lelki szinten. Segít megbirkózni a tisztátalanság, az önmagunkkal szembeni undor érzésével, és megszabadulni a tisztátalanság és tökéletlenség rögeszmés gondolataitól.
 • Fehér fűz —> A felelősség felvállalása, életöröm
  • Segít abban, hogy minden helyzetben ráébredjünk felelősségünkre. Segít a rosszallás és a neheztelés következményeit leküzdeni, valamint a keserűség érzését. Azoknak, akik szánakoznak önmagukon, megalázottnak és elégedetlennek érzik magukat. Segít abban, hogy uraljuk és irányítsuk életünket, ne pedig áldozatává váljunk.

Másokért való aggodalom

 • Mezei katáng —> Feltétel nélküli szeretet
  • Fejleszti az önzetlen szeretetre való képességet. Azoknak a birtokló, egoista egyéneknek, akik környezetüket ellenőrizni és irányítani akarják. Javasolt azoknak a gyermekeknek, akik állandó figyelmet várnak el.
 • Forrásvíz —> Nyitottság, alkalmazkodási képesség
  • A nagyon kimért, szigorú és merev egyéneknek, akik önmaguktól mindent megvonnak és büntetik saját magukat. A tökéletességre törekvő, gyakran szigorú erkölcsiséget követő idealistáknak, akik szenvedhetnek a túlzásba vitt fegyelemtől.
 • Bükkfa —> Tolerancia, mások elfogadása
  • A kritikus, szőrszálhasogató, arrogáns, intoleráns egyéneknek. Azoknak, akik túl érzékenyek a környezetükkel szemben, és mindennek csak a negatív oldalát látják. Gyakran cinikusak és szigorúak másokkal szemben, a tökéletességre törekednek. Fejleszti a toleranciát és a mások iránti fogékonyságot.
 • Vasfű —> Mértékletesség, nyugalom
  • Az ellentmondást nem tűrő, energikus, határozott véleménnyel bíró, másokat megtéríteni kívánó emberek számára. A szélsőségekhez és fanatizmushoz vezető túlzott lelkesedés ellen. Hozzásegít mások véleményének tudatosulásához és tiszteletben tartásához.
 • Bortermő szőlő —> Szolgálat, mások tisztelete
  • A magabiztos, ellentmondást nem tűrő, önző egyének részére. „Vezetői képességünkkel" szolgáljunk másokat, ne pedig uralkodjunk felettük.

Egészségvédelem


Homeopátia-Info

Homeopátia-Info

Dr.Bach Virágterápia


EPkartya2
Beszélünk angolul, németül!
kerekesszek4

 

Cegadatok X